NUK

  • play-pause

IKAR Simon Star

IKAR Simon Star (OSH c24) /родословная/
д.рожд.: 28.06.2013г.

f : HR*Cat Global Barnet (ORI b22)
m: Roksana Simon Stars (ORI a24)

Родословная IKAR Simon Star
Назад к списку